C Ủ A T Ô I

Hai cậu bạn này, họ ở trong thế giới của họ, chẳng thuộc về ai ngoài chính họ. Nhưng trong thế giới điên cuồng của tôi, hai người bọn họ là của nhau, dù là ở kiếp nào, dù là ở vũ trụ nào, thì họ cũng sẽ tìm thấy nhau, và ở bên nhau … Continue reading C Ủ A T Ô I

Advertisements